Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tästä PDF:nä

KUORTANEEN KALASTUSSEURA RY:N KALASTUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT, OHJEET JA RAJOITUKSET VUONNA 2021 SEURAN HALLINNOIMILLA VESIALUEILLA JOITA OVAT: KUORTANEENJÄRVI, JA SEURUS, LAPUANJOKI SARVIKKAAN KOSKELLE ASTI, KYRÖS- JA SAARIJÄRVI, HALLISEN-, KUHA-, KAULA-, SYSI-, PORRAS- JA PORKKUSLAMPI SEKÄ NISOS 

Lupien saannin ehtona on että henkilö on maksanut kalastuksenhoitomaksun (ns. ”valtion kortti”) Ei koske alle 18- ja yli 65-vuotiaita. Heidän on todistettava luotettavasti ikänsä. 

 

Kalastusseuran jäsenlupa

Ei vaparajoitusta 

Ostopäivästä vuoden  loppuun.

20 € 

+ 3 pyydys-merkkiä.

Venelupa 

Ei vaparajoitusta 

Ostopäivästä vuoden  loppuun.

40 €

 

Harjoittelulupa 

Ei vaparajoitusta 

3 vrk pvm:t merkittävä  lupaan.

10 €

 OHJEET JA RAJOITUKSET 

Kuortaneen kalastusseuran jäsenlupa oikeuttaa lisäksi 3 pyydysmerkkiin.  

Yhtä pyydysmerkkiä kohti saa olla yksi 30 m pitkä verkko, 5 katiska tai 1 rysä tai 5 koukkua. Jäsenluvan ovat oikeutettuja ostamaan ainoastaan Kuortaneella vakituisesti asuvat tai kiinteää omaisuutta omistavat henkilöt. Jäsen luvalla saa harjoittaa viehekalastusta vaparajoituksetta ja harjoittaa tuulastusta kalastusasetuksen määräämänä aikana. 

Pyydysmerkkejä ei saa lainata toisille ruokakunnille tai henkilöille. Pyydysmerkit on asetettava näkyvästi kiinni kohoon  tai merkkisalkoon. Mitään toimettomia kohoja tms. ei saa jättää merkiksi tai paikanvaraukseksi. Pyydykset tulee  merkitä kalastusasetuksen määräämin merkkisaloin ja lipuin. 

Venelupa on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole oikeutta lunastaa seuran kalastuslupaa. Venelupa ei oikeuta kiinteiden pyydysten käyttöön. Venelupaan merkitään veneen kipparin nimiin. 

Harjoittelulupa on tarkoitettu lyhytaikaiseen vapakalastukseen. 

Harjoittelulupa ei oikeuta kiinteiden pyydysten käyttöön. 

Lupaan merkitään maksettaessa päivänmäärät, jolloin kalastusta on tarkoitus suorittaa. Maksettaessa internet yhteydellä, merkitään laskuun viitteeksi: Harjoituslupa sekä päivänmäärät. Tulosta kuitti tositteeksi laskun maksusta. 

 

RAUHOITUKSET JA VALVONTA 

Kuhan rauhoitus on 01-30.06. Tänä aikana verkkokalastus on sallittu ainoastaan 2 metriä matalammissa  rantavesissä. 

Verkon silmäkoko välillä 22 – 54 mm on kielletty 

Ravun pyynti on kielletty. 

Kuhan alamitta on 42 cm. 

Taimenen alamitta 60 cm 

Kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä varustetulla välineellä  samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla on kielletty 15.4.-20.6. välisenä aikana. 

Kalastusta valvotaan Lapuanjoen kalatalousalueen kalastuksenvalvojien toimesta.  

Kalastajat noudattakaa aina viranomaisten antamia ohjeita, lakeja ja asetuksia sekä hyviä kalastustapoja. 

 

LUPAMYYJÄT  

Ala-Honkola Oy p. 06-5254264, kk 

Tapani Rinta-aho p. 0400-120830, Länsiranta 

Juhani Lepistö p. 040-5339215, Salmi 

tai suoraan tilille: Kuortaneen kalastus-seura ry, FI15 4108 0010 5837 82  

 

 KALASTUKSENHOITOMAKSU ( ns, ”valtion kortti”) 

Jokaisen muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64-vuotiaan on suoritettava  kalastuksenhoitomaksu. 

Lisätietoja luvista: Tauno Lampinen 0400- 861 884  

 

Suositellaan muissa vesistöissä kalastavia suorittamaan desinfiointi veneelle ja pyydysvälineille  ennen vesille menoa. 

Lunastamalla kalastusseuran luvan ostaja sitoutuu noudattamaan kalastusseuran ohjeita ja  sääntöjä.