Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tästä PDF:nä

KUORTANEENKALASTUSSEURA RY:N KALASTUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT, OHJEET JA RAJOITUKSET
VUONNA 2023 SEURAN HALLINNOIMILLA VESIALUEILLA JOITA OVAT: KUORTANEENJÄRVI, JA SEURUS,
LAPUANJOKI SARVIKKAAN KOSKELLE ASTI, KYRÖS- JA SAARIJÄRVI, HALLISEN-, KUHA-, KAULA-,
SYSI-, PORRAS- JA PORKKUSLAMPI SEKÄ NISOS

Lupien saannin ehtona on että henkilö on maksanut kalastuksenhoitomaksun (ns. ”valtion kortti”)
Ei koske alle 18- ja yli 65-vuotiaita. Heidän on todistettava luotettavasti ikänsä.


Kalastusseuran jäsenlupa: Ei vaparajoitusta, Ostopäivästä vuoden loppuun. 20 € + 3 pyydys-merkkiä.

Venelupa: Ei vaparajoitusta, Ostopäivästä vuoden loppuun. 40 €

Harjoittelulupa: Ei vaparajoitusta, 3 vrk pvm:t merkittävä lupaan. 10 €

OHJEET JA RAJOITUKSET
Kuortaneen kalastusseuran jäsenlupa oikeuttaa lisäksi 3 pyydysmerkkiin.
Yhtä pyydysmerkkiä kohti saa olla yksi 30 m pitkä verkko, 5 katiska tai 1 rysä tai 5 koukkua. Jäsenluvan ovat oikeutettuja ostamaan ainoastaan Kuortaneella vakituisesti asuvat tai kiinteää omaisuutta omistavat henkilöt. Jäsen luvalla saa harjoittaa viehekalastusta vaparajoituksetta ja harjoittaa tuulastusta kalastusasetuksen määräämänä aikana. Pyydysmerkkejä ei saa lainata toisille ruokakunnille tai henkilöille. Pyydysmerkit on asetettava näkyvästi kiinni kohoon tai merkkisalkoon. Mitään toimettomia kohoja tms. ei saa jättää merkiksi tai paikanvaraukseksi. Pyydykset tulee merkitä kalastusasetuksen määräämin merkkisaloin ja lipuin.
Venelupa on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole oikeutta lunastaa seuran kalastuslupaa.
Venelupa ei oikeuta kiinteiden pyydysten käyttöön. Venelupaan merkitään veneen kipparin nimiin.
Harjoittelulupa on tarkoitettu lyhytaikaiseen vapakalastukseen.
Harjoittelulupa ei oikeuta kiinteiden pyydysten käyttöön.
Lupaan merkitään maksettaessa päivänmäärät, jolloin kalastusta on tarkoitus suorittaa. Maksettaessa internet-yhteydellä,
merkitään laskuun viitteeksi: Harjoituslupa sekä päivänmäärät. Tulosta kuitti tositteeksi laskun maksusta.

RAUHOITUKSET JA VALVONTA KUORTANEEN JÄRVI JA MUUT VESISTÖT
KUORTANEEN JÄRVI

 •  Kuhan rauhoitus on 01-30.06. Tänä aikana verkkokalastus on sallittu ainoastaan 2 metriä matalammissa rantavesissä.
 •  Verkon silmäkoko välillä 22 – 54 mm on kielletty
 •  Ravun pyynti on kielletty.
 •  Kuhan alamitta on 45 cm ja ylämitta 70 cm, hauen alamitta 45 cm ja ylämitta 90 cm, ahvenen ylämitta 27 cm.
 •  Kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä varustetulla välineellä samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla on kielletty 15.4.-20.6. välisenä aikana.
 •  Kalastusta valvotaan Lapuanjoen kalatalousalueen kalastuksenvalvojien toimesta.
 •  Kalastajat noudattakaa aina viranomaisten antamia ohjeita, lakeja ja asetuksia sekä hyviä kalastustapoja.


MUUT VESISTÖT
SEURUS, LAPUANJOKI SARVIKKAAN KOSKELLE ASTI, KYRÖS- JA SAARIJÄRVI, HALLISEN-, KUHA-,
KAULA-, SYSI-, PORRAS- JA PORKKUSLAMPI SEKÄ NISOS

 •  Kuhan rauhoitus on 01-30.06. Tänä aikana verkkokalastus on sallittu ainoastaan 2 metriä matalammissa rantavesissä.
 •  Verkon silmäkoko välillä 22 – 54 mm on kielletty
 •  Ravun pyynti on kielletty.
 •  Kuhan alamitta on 42 cm, hauella ja ahvenella ei rajoituksia.
 •  Kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä varustetulla välineellä samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla on kielletty 15.4.-20.6. välisenä aikana.
 •  Kalastusta valvotaan Lapuanjoen kalatalousalueen kalastuksenvalvojien toimesta.
 •  Kalastajat noudattakaa aina viranomaisten antamia ohjeita, lakeja ja asetuksia sekä hyviä kalastustapoja.


LUPAMYYJÄT
Ala-Honkola Oy p. 06-5254264, kk
Tapani Rinta-aho p. 0400-120830, Länsiranta
Juhani Lepistö p. 040-5339215, Salmi
tai suoraan tilille: Kuortaneen kalastus-seura ry, FI15 4108 0010 5837 82


KALASTUKSENHOITOMAKSU ( ns, ”valtion kortti”)
Jokaisen muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu.
Lisätietoja luvista: Tauno Lampinen 0400- 861 884


Suositellaan muissa vesistöissä kalastavia suorittamaan desinfiointi veneelle ja pyydysvälineille ennen
vesille menoa.
Lunastamalla kalastusseuran luvan ostaja sitoutuu noudattamaan kalastusseuran ohjeita ja sääntöjä.