Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KUHALAMPI

 

Hallinta

 • · Kuortaneen kalastusseura r.y.

Kuvaus

 • pinta-ala 100,00 ha
 • Lapuanjoen läpivirtausvesistö
 • matala, syvänteisiin on tullut paljon kiintoainetta
 • rannoilla paljon vakituista ja huvila-asutusta
 • on yhteydessä Kuortaneenjärven vedenpinnan vaihteluihin
 • suurin syvyys 12,0 m

Kalasto

 • perinteisten kalalajien lisäksi on istutettu siikaa, kuhaa ja järvitaimenta, ei muikkua
 • vesialue sopii kotitarve- ja virkistyskalastukseen

Toimenpiteet vesialueen parantamiseksi

 • vedenpinnan säilyttäminen vakiona talvenkin aikana
 • valuma-alueilta tulevien ravinteiden pääsyn estäminen järveen
 • kylätoimikunta on suorittanut ruohikkorantojen niittoa ja sitä tulee jatkaa useamman vuoden ajan 
 • vähempiarvoisten kalojen tehopyyntiä
 • koska menetelmät ovat samat kuin Kuortaneenjärven kohdalla, olisi luonnollista, että niitä sovellettaisiin molempiin yhtä aikaa

Hoito

 • särkikalojen pyynti ensisijaista, mutta kalastusta tulisi tehostaa myös muiden kalalajien osalta
 • siian istutuksia ei tulisi tehdä ennen kuin niille on saatu muilta kalalajeilta elintilaa
 • tällä hetkellä istutukseen sopivat lajit ovat 1-kes. kuha (kuhan tulisi olla > 7 cm pituista) ja pyyntikokoinen järvitaimen , istutustiheys 25 - 30 kpl/ ha
 • muiden kalalajien istutusta tulee harkita tilanteen mukaan
 • kalan saaliin tilastointi on tärkeää suunniteltaessa kalavesien hoitotoimia
 • kalojen ikämäärityksiä tulee tehdä tarvittaessa kasvun selvittämiseksi
 • kalan poikasten istutuksia kalastusseuran päätösten mukaisesti
 • hoito- ja istutustoimenpiteet ovat samat kuin Kuortaneenjärven kohdalla lukuun ottamatta taimenten istutusta

 

 

KUORTANEENJÄRVI

 

Hallinta

 • Kuortaneen kalastusseura r.y.

Kuvaus

 • pinta-ala 1650,00 ha
 • Lapuanjoen suurin järviallas, laaja valuma-alue ja poisvirtaama
 • itäpuolella rannat hiekkarantoja, länsipuoli peltojen ympäröimä
 • säännöstelty vesialue
 • suurin syvyys 16 m
 • suuren ravinnekuorman vuoksi Kuortaneenjärvi on pahoin rehevöitynyt
 • länsirannoilla sekä pohjoispäässä (Salmen sillan etelä puolella Seurukseen lähtevässä lahdessa) paikoin ruohottuneita rantoja 
 • itärannalla Kuortaneen Urheiluopisto ja kunnan omistama uimaranta

Kalasto

 • perinteisten kalalajien lisäksi istutettua siikaa, kuhaa, muikkua ja järvitaimenta
 • vesialue sopii kotitarve- ja virkistyskalastukseen, mutta järkevällä kalakantojen hoitotoimenpiteillä siellä voidaan harjoittaa ansiokalastustakin

Toimenpiteet vesialueen parantamiseksi

 • vedenpinnan säilyttäminen vakiona talvenkin aikana
 • valuma-alueilta tulevien ravinteiden pääsyn estäminen järveen
 • kylätoimikunta on suorittanut ruohikkorantojen niittoa ja sitä tulee jatkaa useamman vuoden ajan 
 • vähempiarvoisten kalojen tehopyyntiä
 • koska menetelmät ovat samat kuin Kuhalammen kohdalla, olisi luonnollista, että niitä sovellettaisiin molempiin yhtä aikaa

Hoito

 • särkikalojen pyynti ensisijaista, mutta kalastusta tulisi tehostaa myös muiden kalalajien osalta
 • siian istutuksia ei tulisi tehdä ennen kuin niille on saatu muilta kalalajeilta elintilaa
 • tällä hetkellä istutukseen sopivat lajit ovat I- kes kuha ( kuhan tulisi olla > 7 cm pituista) ja pyyntikokoinen järvitaimen , istutustiheys 25 - 30 kpl/ ha
 • muiden kalalajien istutusta tulee harkita tilanteen mukaan
 • kalan saaliin tilastointi on tärkeää suunniteltaessa kalavesien hoitotoimia
 • kalojen ikämäärityksiä tulee tehdä tarvittaessa kasvun selvittämiseksi
 • kalan poikasten istutuksia kalastusseuran päätösten mukaisesti
 • hoito- ja istutustoimenpiteet ovat samat kuin Kuhalammen kohdalla lukuun ottamatta taimenten istutusta

 

 

KYRÖSJÄRVI

 

Hallinta

 • Kuortaneen kalastusseura r.y.

Kuvaus

 • pinta-ala 60,00 ha
 • maa- ja metsätalousmaiden ympäröimä järvi
 • matala ja ruohikkoinen
 • rannalla muutama huvila
 • vesi humuspitoinen
 • PH 5,43
 • järvi saa vetensä valuma-alueilta
 • vedet laskevat Kyrösluomaan
 • suurin syvyys 1 m

Kalasto

 • perinteiset kalalajit
 • ei kalataloudellista merkitystä järven mataluuden vuoksi

Toimenpiteet vesialueen parantamiseksi

 • vesikasvillisuuden niitto
 • pienimuotoinen ruoppaus tekisi hyvää nykyiselle kalakannalle ja maisemalle
 • vedenpinnan nostaminen olisi tarpeen
 • PH-mittausten suorittaminen
 • tarvittaessa kalkitus valuma-alueille; tässä tilanteessa kalkitus saattaa kuitenkin lisätä vesikasvillisuuden rehevöitymistä
 • voisi kunnostaa vaikka lintujärveksi
 • kalastusseuran kannattaa harkita vaihtoehtoja

Hoito

 • tehokas kalastus on hyvä hoitokeino
 • kalaston tarkkailu ja tilastointi

 

 

NISOS

 

Hallinta

 • Kuortaneen kalastusseura r.y.

Kuvaus

 • pinta-ala 30,00 ha
 • matala, vesialueen pintaa laskettu
 • peltojen keskellä painanteessa

Toimenpiteet vesialueen parantamiseksi

 • nykyisellään vesialueella ei ole kalataloudellista merkitystä
 • sopii parhaiten kunnostettavaksi lintujärveksi

Hoito

 • kalasto ei menesty
 • vesistö erityisen hyvä lintujärveksi

 

 

PORRASLAMPI

 

Hallinta

 • Kuortaneen kalastusseura r.y.

Kuvaus

 • pinta-ala 54,00 ha
 • veden pintaa laskettu kuivatusten vuoksi
 • valuma-alueen vedet tulevat suo- ja metsäalueilta
 • lammen veden väri on humuksen ruskeaa
 • paljon matalia ranta-alueita, keskellä syvempää
 • vähän ruohikkorantoja

Kalasto

 • perinteiset kalalajit sekä istutettua siikaa
 • vesialue sopii kotitarve- ja virkistyskalastukseen

Toimenpiteet vesialueen parantamiseksi

 • valuma-alueen kalkitus
 • ravinteiden pääsyn estäminen vesistöön valuma-alueilta

Hoito

 • vähempiarvoisten kalojen tehopyynti
 • kalan istutuksia ei suositella ennen kuin on selvitetty niiden menestymismahdollisuudet
 • paras hoitokeino tällä hetkellä on kalastuksen tehostaminen 

 

 

SAARIJÄRVI

 

Hallinta

 • Kuortaneen kalastusseura r.y.

Kuvaus

 • pinta-ala 55,00 ha
 • vaihtelevarantainen
 • soiden ja metsämaiden ympäröimä järvi 
 • rannat suurelta osin lettoiset
 • rannoilla mökkiasutusta ja Kuortaneen seurakunnan leirikeskus
 • kaksi saarta
 • PH 6,48
 • järvi saa vetensä valuma-alueelta sekä Hanhilammesta, Hunnakkojärvestä ja Vähä- Mulkkujärvestä
 • järvi laskee vetensä Saariluomaan

Kalasto

 • perinteiset kalalajit
 • soveltuu kotitarve- ja virkistyskalastukseen

Toimenpiteet vesialueen parantamiseksi

 • ravinteiden pääsyn estäminen järveen valuma-alueilta
 • vesikasvillisuuden niitto pahiten ruohottuneilta alueilta
 • myös ruoppauksen tarvetta matalissa lahdissa; parantaisi vesistön maisemaa ja kalaston elintilaa

Hoito

 • vähempiarvoisen kalan tehopyyntiä olisi aiheellista suorittaa
 • ns. arvokalan istutusta suositellaan, siikaa tai kuhaa n, 30 kpl/ha
 • saaliiden tilastointi
 • ikämääritykset kasvatusnopeuden selvittämiseksi

 

 

SEURUS

 

Hallinta

 • Kuortaneen kalastusseura r.y.

Kuvaus

 • pinta-ala 80 ha
 • viljelysmaiden ympäröimä vesialue
 • Seurus on Lapuanjoen läpivirtausallas, eteläpuolella on Salmen silta 
 • rannalla vakinaisen asutuksen lisäksi muutamia huviloita 
 • suurin syvyys 3,0 m

Kalasto

 • perinteisten kalalajien lisäksi on istutettu siikaa, kuhaa, muikkua ja järvitaimenta
 • vesialue sopii kotitarve- ja virkistyskalastukseen, ansiokalastustakin voidaan harjoittaa (kuten Kuortaneenjärvessäkin)

Toimenpiteet vesialueen parantamiseksi

 • vedenpinnan säilyttäminen vakiona talvenkin aikana
 • valuma-alueilta tulevien ravinteiden pääsyn estäminen järveen
 • kylätoimikunta on suorittanut ruohikkorantojen niittoa ja sitä tulee jatkaa useamman vuoden ajan 
 • vähempiarvoisten kalojen tehopyyntiä

Hoito

 • särkikalojen pyynti ensisijaista, mutta kalastusta tulisi tehostaa myös muiden kalalajien osalta
 • siian istutuksia ei tulisi tehdä ennen kuin niille on saatu muilta kalalajeilta elintilaa
 • tällä hetkellä istutukseen sopivat lajit ovat 1-kes. kuha ( kuhan tulisi olla > 7 cm pituista) ja pyyntikokoinen järvitaimen , istutustiheys 25 - 30 kpl/ ha
 • muiden kalalajien istutusta tulee harkita tilanteen mukaan
 • kalan saaliin tilastointi on tärkeää suunniteltaessa kalavesien hoitotoimia
 • kalojen ikämäärityksiä tulee tehdä tarvittaessa kasvun selvittämiseksi
 • kalan poikasten istutuksia kalastusseuran päätösten mukaisesti